Ծառայություններ

Արսեդենտ էլիտար կլինիկա

Մեր ծառայությունները

Արսեդենտ կլինիկան առաջարկում է ստոմատոլոգիական հետևյալ ծառայությունների ցանկը՝

 

  • Ընդհանուր անզգայացմամբ բուժում

Հիվանդի ցանկության դեպքում համապատասխան դեղամիջոցների ներարկումից հետո առաջանում է կարճատև քուն, որի ժամանակ կատարվում է ցանկացած ստոմատոլոգիական միջամտություն:

 

  • Ֆիզիոթերապիա և ռենտգեն

Ժամանակակից սարքավորված հիվանդասենյակները հնարավորություն են ընձեռում առավել արդյունավետ դարձնել ատամների և բերանի խոռոչի հիվանդությունների բուժումը:

  • Մանկական ստոմատոլոգիա

Մեր բարձրակարգ մասնագետը Ձեր երեխայի ժպիտը կդարձնի առավել գեղեցիկ: Անհրաժեշտության դեպքում կառաջարկվի երեխաների ատամների բուժում ընդհանուր անզգայացմամբ:

  • Օրթոդոնտիա

Իրականացվում է դիմածնոտային անոմալիաների օրթոպեդիկ բուժում, ցանկացած բարդ անոմալիաների կանխարգելում և բուժում կապված առանձին ատամների սխալ դիրքի և ատամնաշարի ձևի հետ: Բուժումը իրականացվում է ժամանակակից ապարատներով (բրեկետներ), իսկ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործվում են մինի իմպլանտներ:

Ախտորոշումը իրականացվում է համակարգչային ծրագրի օգնությամբ, որը հիվանդին հնարավորություն է տալիս տեսնել բուժման արդյունքը (նաև դեմքի արտաքին փոփոխությունը):

 

  • Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա

Մեր կլինիկայի մասնագետները լիարժեք տիրապետում են անկերային և պարապուլպար գամիկների, ձուլովի և կերամիկական ներդիրների օգտագործման պրակտիկային, որոնք չեն մաշվում և ճշտորեն կրկնում են առողջ ատամի կառուցվածքը: Արմատախողովակների բուժման համար կիրառվում են բոլոր ժամանակակից մեթոդները, այդ թվում գուտապերչային գամիկներ և TERMOFIL համակարգ, որն ապահովում է բուժված ատամների երկարատև օգտագործումը: Հելիոպլոմբների (լուսային կարծրացմամբ պլոմբներ) և վինիրների օգտագործման շնորհիվ մենք վերականգնում ենք ատամների անատոմիական ձևը և գույնը, որի շնորհիվ բուժված ատամը բոլորովին չի տարբերվում առողջից:

 

  • Պարադոնտոլոգիա

Պարադոնտի կամ լնդերի հիվանդությունը հանդիսանում է ատամների կորստի հիմանական պատճառներից մեկը: Առողջ լնդերի պահպանման համար կլինիկայում անցկացվում է համընդհանուր բուժում ժամանակակից դեղամիջոցների և մեթոդների կիրառմամբ, այդ թվում նաև վիրաբուժական ճանապարհով ոսկրանյութի օգտագործմամբ, որից հետո կատարվում է ատամների վերջնական սպիտակեցում:

 

  • Ատամների սպիտակեցում

Ատամների սպիտակեցումը կատարվում է բոլոր հայտնի եղանակնորով՝ քիմիական, հալոգենային, լազերային և POWER համակարգով:

 

  • Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա

Կլինիկայում վիրաբուժական բլոկի առկայությունը հնարավորություն է տալիս անցկացնելու դիմածնոտային բոլոր տեսակի միջամտություններ, սկսած ատամի հեռացումից մինչև իմպլանտների տեղադրում և օսթեոպլաստիկա:

 

  • Իմպլանտացիա

Ունենալով ստացիոնար պայմաններ և վիրահատարան՝ իմպլանտների տեղադրումը կատարվում է անթերի: Շարժական պրոթեզների ծնոտին ֆիքսացիայի համար օգտագործվում են IMTEC MID կամ ALPHA-BIO մինի իմպլանտներ, որոնք հիվանդին թույլ են տալիս օգտագործել շարժական պրոթեզները: Իմպլանտների տեղադրումը և պրոթեզների ֆիքսումը ծնոտին կատարվում է մեկ օրում:

 

  • Պրոթեզավորում

Բացի հայտնի օրթոպեդիկ կոնստրուկցիաներից կլինիկայում կատարվում է իմպլանտների վերապրոթեզավորում, շարժական պրոթեզների պատրաստում 2-3 օրում, լուսային մանրաթելերի օգնությամբ կամրջաձև պրոթեզների պատրաստում 1 օրում: Կլինիկան ունի առանձին ատամնատեխնիկական լաբորատորիա, որտեղ աշխատում են բարձրակարգ մասնագետներ: